Birim Kalite Çalışmaları

 
     
 
 

 

Sürekli İşçi Merve GÜNEŞ (Yönetim Temsilcisi)
Programcı Mukaddes GÖĞSU

Sıra No Öneri Kaynağı Öneri Tarihi Öneri İyileştirme İyileştirme Tarihi
1 İç Paydaş – Personel 14.01.2022 İnsan Kaynakları Başvuru Sistemi üzerinden gerçekleştirilen jüri değerlendirme raporlarının elektronik imza ile imzalanması İnsan Kaynakları Başvuru Sistemi, jüri değerlendirme raporlarının e-imza süreçleri oluşturulmuş ve sistem devreye alınmıştır. 18.07.2022
2 İç Paydaş – Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 06.09.2022 Öğrencilere verilen Başarı Belgesi, Formasyon Belgesi vb. Elektronik ortama taşınması ve e-imzalı olması. Talep edilen belgelerin elektronik ortama aktarılması ve e-imza süreçlerine dahil edilmesi tamamlanmıştır. 01.11.2022
3 İç Paydaş – Genel Sekreterlik 17.02.2022 Fakülte Kurulu, Yönetim Kurulu, Senato vb. kurullar ve toplantılar için süreçlerin elektronik ortama taşınması ve e-imzalı olarak işlemlerin yapılması. Tüm kurul ve toplantılara ait süreçler EBYS sisteminde oluşturulmuş ve e-imza süreçleri tamamlanmıştır. 14.07.2022
4 İç Paydaş – Personel Daire Başkanlığı 06.04.2022 Personelin, İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimlerinin çevrimiçi olarak alınmasının sağlanması. İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri kayıt altına alınarak Hizmet İçi Eğitim Modülü (HİEM) eklenmiş ve sertifikaları e-imzalı olarak sürece dahil edilmiştir. 16.05.2022
5 İç Paydaş – İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi 06.04.2022 Staj yapacak öğrencilerin zorunlu alması gereken İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimlerinin online olarak alınmasının sağlanması İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri kayıt altına alınarak, Öğrenci Eğitim Modülü (OGEM) eklenmiş ve sertifikaları e-imzalı olarak sürece dahil edilmiştir. 16.05.2022
6 İç Paydaş – Genel Sekreterlik 30.03.2022 ISO9001 Belgesine sahip olan Daire Başkanlıklarının ISO27001 Bilgi Güvenliği ve Yönetim sistemi çalışmalarına katılarak bilgi güvenliğinin sağlanması için çalışma yapmak. Mayıs 2022 itibari ile çalışmalara başlanmış ve diğer daire başkanlıklarımızda ISO27001 çalışma süreçlerine katılmışlardır. Süreçleri devam etmektedir. 20.05.2022
7 İç Paydaş – Personel-Öğrenci 02.05.2022 Öğrenci/Personel ilişik kesme süreçlerinin elektronik ortama aktarılması Öğrenci ilişik kesme süreçleri SDUNet-Kişisel menüsü altında oluşturulmuştur. 02.06.2022
8 İç Paydaş – Sürekli Eğitim Merkezi 12.05.2022 Verilen eğitimler için online sertifikaların düzenlenmesi ve sertifikaların elektronik olarak imzalanması. HİEM ve OGEM üzerinden verilen online eğitimlerin tamamı online sertifika sistemine ve e-imza sürecine taşınmıştır. 24.06.2022
9 İç Paydaş – Genel Sekreterlik 30.04.2022 Talep Takip Sisteminde gerçekleştirilen taleplere ait istatiksel verilerin yayınlanması. Birim Web sayfasında İstatistikler menüsü altında, Talep Takip Sistemine ait 2021 ve 2022 yıllarına dair verilerin anonimleştirilerek istatistiksel olarak yayınlanmıştır. 01.09.2022
10 Dış Paydaş – Öğrenci Velileri 05.07.2022 Yerleşkede yer alan bina ve sosyal tesislerin haritada gösterilmesi, ulaşım ve iletişim bilgilerinin paylaşılması. Yerleşkelerimize ait tüm birim ve sosyal tesislerin iletişim ve ulaşım bilgileri merkezi olarak harita.sdu.edu.tr adresinden ve mobil uygulama üzerinden tüm paydaşlarımıza sunulmuştur. 08.08.2022
11 İç Paydaş – Genel Sekreterlik 30.04.2022 Mevzuat ve Karar Sisteminin yazılması. https://mys.sdu.edu.tr adresinden Yönetim Kurulu ve Senato Kararları, Yönetmelik ve Yönergeler, Kurum Dışı Kararlar, Protokol ve İş Birlikleri başlıklarında tüm paydaşlara sunulması gereken bilgilerim anonimleştirerek yayınlanması. 01.06.2022

Sunduğumuz hizmetleri değerlendirmek için tıklayınız.