Birim Kalite Çalışmaları

 

ISO 27001 BGYS

ISO 27001 BGYS

ISO 27001 BGYS

ISO 27001 BGYS

ISO 9001 KYS

ISO 9001 KYS

ISO 20000-1 BT HYS

ISO 22301 ISYS

Sürekli İşçi Merve GÜNEŞ (Yönetim Temsilcisi)
Programcı Mukaddes GÖĞSU

Sıra No Öneri Kaynağı Öneri Tarihi Öneri İyileştirme İyileştirme Tarihi
1 İç Paydaş – Uluslararası İlişkiler Genel Koordinatörlüğü 27.12.2022 Mezunlarla ilişkilerin arttırılması ve istatistiklerinin hazırlanması Mezun İzleme Sistemine Veri Kısmı Eklenerek iyileştirme tamamlandı. 02.01.2023
2 İç Paydaş – Personel Daire Başkanlığı 02.05.2022 Personel ilişik kesme süreçlerinin elektronik ortama aktarılması İlişik kesme süreçleri çevrimiçi olarak yapılması sağlanmıştır. 03.04.2023
3

 

İç Paydaş – Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

21.02.2023

 

SDÜ Forms ( Dönem Projesi, Seminer, Uzmanlık Alan dersleri süreçleri

SDÜ Forms projesi kapsamında dönem projesi, seminer, uzmanlık alan, derslerine yönelik doküman yükleme, belge oluşturma, düzenleme, yorum yapma ve onaylama işlemlerine yönelik süreçler tamamlanmıştır. 21.06.2023
4 İç Paydaş –Mühendislik Fakültesi

 

10.05.2023

Wifi sinyal Güçlendirmesi Gıda Mühendisliği E-10 Bloğa wifi sinyal güçlendirme işlemleri yapılmıştır. 01.06.2023
5

 

İç Paydaş – İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

10.08.2023 İşçi Puantajına yol günü için sütun eklenmesi PBS sürekli işçi puantajına yol günü için sütun eklenmiş ve modüllerde, excel dosyalarında gerekli düzenlemeler yapılmıştır. 16.08.2023
6 İç Paydaş – Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 11.09.2023 Yoklama Sisteminin elektronik ortamda yapılması Ders Yoklama işlemlerinde iyileştirme yapılarak elektronik olarak yapılması sağlandı. 23.10.2023
7 İç Paydaş – Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 21.09.2023 Elektronik ortamda imzalanan diploma eklerinde doğrulama yapılabilmesi Elektronik ortamda imzalanan diploma eklerine doğrulama ibaresi eklenerek iyileştirme yapılmıştır. 9.11.2023
8 İç Paydaş – Personel Daire Başkanlığı 26.12.2023 Yönetici bilgi sistemine idari görevlerin izlenebilmesi KİDES YBS modülüne idari görev bölümü oluşturularak iyileştirme yapılmıştır. 27.12.2023
9 İç Paydaş – Tıp Fakültesi 06.12.2023

 

Wifi Cihaz Yenilemesi

Wifi Cihaz yenilemesi ve ekstra cihaz takviyesi yapılarak sinyal güçlendirmesi yapılmıştır. 16.01.2024
10

İç Paydaş – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

08.12.2023 Wifi Cihaz Yenilemesi Wifi Cihaz yenilemesi ve ekstra cihaz takviyesi yapılarak sinyal güçlendirmesi yapılmıştır. 05.02.2024

Sunduğumuz hizmetleri değerlendirmek için tıklayınız.