Birim Görev ve Sorumlulukları

Teknik Servis Hizmetleri

 • Birimlerin teknik hizmet ihtiyacının karşılanmasını sağlamak
 • Bilişim cihazlarının araştırılmasını yapmak
 • Bilgisayar parçaları ve çevre birimlerinin alımı esnasında fiyat, kalite araştırması yaparak, teknik şartnamenin hazırlanması sağlamak
 • Akademik birimlerde eğitim amaçlı kullanılan bilişim cihazların bakım, kontrol ve onarımını sağlamak
 • Teknik servisimize gelmesi gereken PC’lerin istenmesi, yazıcı kurulumu, ağ, internet, vb. sorunlar için gerekli hizmetleri vermek
 • Garanti kapsamındaki PC ve donanımlarının tespit edilen arızaları kullanıcıya bilgi verilerek yetkili firmaya gönderilmek üzere kullanıcıya veya birimine teslim edilmesini sağlamak
 • Personel ve öğrencilere yönelik sunulan hizmetler için teknik kurulum ve destek vermek.

Bilişim Destek Masası Hizmetleri

 • Yardım Masası; çağrı bazlı yürütülen/yönetilen tüm BT operasyonlarına/hizmetlerine ilişkin çağrı alma, açma/kaydetme, belirli sınırlar dahilinde çözüm getirme, yönlendirme ve izleme işlemlerini gerçekleştirmektedir.
 • Yardım Masası, iletilen tüm çağrıların analizinin yapıldığı, destek kapsamı içindeki problemin çözümlendiği veya yönlendirildiği, “tek erişim noktası” olarak çalışan yerdir.
 • Üniversite personelinden gelen çağrıları ilk alan/karşılayan ve çözüm için ilgili destek gruplarına/servis sağlayıcılara aktarır. Bu kapsamda aşağıdaki görevleri yerine getirir:
  • Gelen çağrıyı karşılar
  • Olay veya isteği kaydetmek
  • Olayı/isteği ilgili destek gruplarına/servis sağlayıcılara aktarmak
  • Detaylı bilgi için ilgili personeli aramak, güncel ve doğru bilgi vermek ve çağrının durumu hakkında bilgilendirmek
  • Çağrının durumunu izlemek
  • Çağrı çözümlendiği noktada personelden teyit alarak çağrıyı sonlandırmak