Birim Görev ve Sorumlulukları

  • SOME biriminin yönetimini sağlayarak gerekli olan sistem test ve denetimini yapmak.
  • İz kayıt analizi yaparak gerektiğinde olay müdahale yönetim ve koordinasyonunu sağlamak.
  • Kurum bünyesinde siber güvenlik farkındalığı sağlamak.
  • Kuruma ait bilişim olanakları kapsamında siber güvenliğe ilişkin belirlenen politikalara uygun şekilde faaliyet göstermek
  • İhtiyaç durumunda yetkili makamlarla iletişime geçmek, kayıt vb. veriyi yetkili makamlara aktarmak ve müdahalenin yapılmasına yardımcı olmak.
  • Kurum Kalite Politikalarına uymak.