Birim Görev ve Sorumlulukları

Sistem Yönetim Hizmetleri

 • DNS (Alan adı ) yönetimini yapmak.
 • E-posta alt yapı hizmetlerini sağlamak
 • Firewall politikalarının belirlenmesini ve yönetimini yapmak
 • E-posta listelerinin oluşturulmasını sağlamak
 • Atak tespit ve önleme sistemlerinin yönetimini yapmak.
 • Sistem sunucularının ve servislerinin yönetimi, güncellenmesi, güvenliği ve yedeklenmesi hizmetlerinin tümünü eksiksiz ve zamanında yerine getirmek.
 • Kullanıcılar için hizmet içi eğitim vermek ve ilgili dokümantasyonları hazırlamak
 • Eğitim gerektiğinde; eğitim için gerekli bilgilendirmeyi yapmak ve talep etmek.

Ağ Yönetimi Birimi

 • Kampüs ağ altyapısının fiziksel kurulumunun sağlanması, işletilmesi, düzenlenmesi ve bakımının yapılması ile ilgili çalışmalar yapmak.
 • Ağda kullanılacak aktif/pasif cihazların belirlemek, yeni servisler ilave edilebilmesi için gereken sistem altyapısını tasarlamak, geliştirmek ve entegrasyonunun yürütmek.
 • Merkezi ağ yönetimin sağlıklı uygulanabilmesi için gerekli donanım ve yazılım altyapısının oluşturulması, mevcut aktif cihazların yazılım versiyonlarının tespiti ve güncellemesini sağlamak.
 • İnternet kullanım trafiğinin merkezi sistemde sürekli gözlemlenmesi, hataların analiz edilip raporlanması, aktif cihazların performans takibi ile problemli noktalara operasyon yapılarak dinamikliği sağlamak.
 • Üniversite içinde var olan ve yeni kurulan birimlere internet ve ağ bağlantıları kurulması, oluşan arızalara yerinde ve zamanında müdahale edilmesi ve sorunların çözümüne yardımcı olunması ile ilgili düzenlemeler yapmak.
 • Kampüslere yeterli hız ve bant genişliğinde, kesintisiz internet erişiminin sağlanmasını, sanal ağlar oluşturularak internet trafiğinin optimize edilmesini sağlamak.
 • IP adreslerinin organizasyonu yapmak.
 • Ağ güvenliğini sağlamak.
 • Kampüs Ağ topolojisinin çıkartılmasını sağlamak.
 • Yeni teknolojileri takip ederek mevcut altyapıya yenilikler ekleme konusunda araştırmalar yapılmasını sağlamak.
 • Kullanıcılar için hizmet içi eğitim vermek ve ilgili dokümantasyonları hazırlamak
 • Eğitim gerektiğinde; eğitim için gerekli bilgilendirmeyi yapmak ve talep etmek.
 • Kesintisiz ve sürekli hizmet verilmesine yönelik güvenlik önlemlerini almak, kenar ve uç noktaların düzenini sağlamak.
 • Fiber ve bakır kablo sonlandırma ve etiketleme işlemlerini yerine getirme