Birim Görev ve Sorumlulukları

Yazılım Geliştirme Hizmetleri

 • Güncel iş takibinin yapılması ve çalışma takviminin akışını sağlamak.
 • Üniversitenin ihtiyacı olan yazılımları belirlemek
 • Tespit edilen yazılım ihtiyaçları ve Bilgi İşlem Daire Başkanı tarafından kendisine verilen yazılım projelerinin; yazılmasının, düzeltilmesinin ve güncellemelerinin analizi, veri tabanı tasarımları ile yazılım kodlamalarını yapmak
 • Yazılımların sağlanabilmesi için kullanıcılarla, yazılım çalışanlarıyla ve bölüm yetkilileriyle bilgi paylaşımlarında bulunmak.
 • Yazılım için gerekli olan sistem ihtiyaçlarını belirlemek
 • Belirlenen yazılım ve sistem ihtiyaçlarının dokümante olmasını sağlamak
 • Satın alınan yazılımları inceleyerek gerekli denetimleri yaparak raporları üretmek, mevcut yazılımlar ile entegrasyonları sağlamak
 • Yazılımların hızlı ve kesintisiz hizmet vermesi hususunda tedbirlerin alınmasını sağlamak
 • Altyapı ve sunucuların iyileştirilmesi hususunda raporlar vermek
 • Gerekli eğitimlere katılarak, arşivde toplamak, üniversite içinde kullanılan uygulamalar arasındaki veri aktarımının sorunsuz, güvenli ve standartlara bağlı olması için gerekli düzenlemeleri hazırlanarak uygulamaya geçirilmesini sağlamak
 • Projelerde görev alan birimlerdeki koordinatörlerden düzenli olarak iş süreci ile ilgili rapor almak
 • Projelerde karşılaşılan durumlarla ilgili yetkililerle durum değerlendirmesi yapmak
 • Yazılım için ihtiyaç duyulan veri tabanı ve mimari tasarımları belirlemek, tasarımla ilgili dokümanları hazırlamak ve planlanan tasarımların gerçekleşmesini sağlamak
 • Yazılımlar için gerekli teknik donanımların hazırlanmasını ilgili birimden talep etmek
 • Yürüttüğü yazılımları ve yazılım projelerini test etmek, optimizasyonunu sağlamak
 • Yazılımlar için gerekli eğitim dokümanlarını hazırlanmak
 • Yazılımlar için gerekli hizmet içi eğitimi vermek
 • Eğitim gerektiğinde; eğitim için gerekli bilgilendirmeyi yapmak ve talep etmek.
 • Ortak yürütülen projelerde proje çalışmasını ortak çalışma sunucusuna göndermek, paylaşmak ve ekip çalışması yapmak.

Web Geliştirme Hizmetleri

 • Güncel iş takibinin yapılması ve çalışma takviminin akışını sağlamak.
 • Yapılması planlanan web sayfaları ile ilgili sistem ihtiyaçlarını belirlemek akış şeması, analiz ve tasarım dokümanlarını hazırlamak
 • Web sayfalarıyla ilgili kullanıcı ihtiyaçlarını anlamak için süreç sahipleriyle, kullanıcılarla, bölüm yetkilileriyle konuşmak ve birlikte çalışmak, mevcut süreçleri incelemek
 • Web sayfaları için gerekli kodları yazmak veya düzeltmek, İhtiyaç duyulan tasarımları gerçekleştirmek
 • Talepler ve mevzuat doğrultusunda güncellemeler yapmak
 • Ortak yürütülen projelerde proje çalışmasını ortak çalışma sunucusuna göndermek, paylaşmak ve ekip çalışması yapmak
 • Belirtilen görevlerle ilgili olarak yaptığı çalışmalar ve faaliyetler konusunda bilgi vermek ve ortaya çıkan sorunları yöneticisine rapor etmek.
 • Yönetilen sistemler, projeler ve altyapı üzerindeki bilgilerin gizliliğini ve güvenliğini sağlamak
 • Web sayfaları ve yazılım projeleri için gerekli görsel tasarımları ve bunlar ile ilgili kodlamaları yerine getirmek
 • Eğitim gerektiğinde; eğitim için gerekli bilgilendirmeyi yapmak ve talep etmek.