Entegre Yönetim Sistemleri Çalışmaları

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı olarak sahip olduğumuz ISO 27001 BGYS ve ISO 9001 KYS sertifikaları yanında ISO 20000-1 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi standardını da 2022 yılı içerisinde kurum bünyesine kazandırmak için Kalite Yönetim Birimi tarafından  gerekli çalışmalara başlanmıştır.
Yönetim Sistemleri Entegre yapıya dönüştürülerek dokümantasyon tekrarı önlenmiş ve sistemlerin etkin bir şekilde yönetilebilmesi sağlanmıştır. Hazırlanan Kalite El Kitabı diğer yönetim sistemleri (BGYS, BTHY ve ISYS)de eklenerek genişletilmiş ve Entegre Yönetim Sistemleri El kitabı ismini almıştır.
    • TS ISO/IEC 27001:2017 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi 2. Gözetim Tetkiki
    • TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi 2. Gözetim Tetkiki
    • TS ISO /IEC 20000-1:2019 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi ve TS EN ISO 22301:2020 İş Sürekliliği Yönetim sistemleri için İlk Belgelendirme denetimleri 24-25 Kasım tarihlerinde Entegre bir şekilde yapılarak        kurum bünyesine sertifikalar kazandırılmıştır.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı bünyesinde yürütülen ISO sertifikasyon süreçlerine 2023 yılı için kapsamda genişletilmeye gidilerek ilgili daire başkanlıklarına "Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı" da eklenmiştir.  
Böylelikle Süleyman Demirel Üniversitesi Tüm Daire Başkanlıkları ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ve ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Süreçlerine dahil olmuşlardır.
Kalite Yönetim Birimi sertifikasyon sürecinde Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığına gerekli desteği vererek sürecin işleyişinde aksaklık olmaması adına çalışmalar yapmıştır.
Yönetim Temsilcisi, Daire Başkanlıkları Kalite Sorumlularıyla toplantılar yapıp dokümantasyon kontrolü ve sistemin sürekliliğini sağlamak adına bilgi alışverişinde bulunmuştur.

Yönetim Temsilcisi tarafından İç tetkik Planlaması yapılarak Daire Başkanlıklarına duyurulmuş ve 31 Ekim – 6 Kasım arasında Planlı bir şekilde İç Tetkik Gerçekleştirilmiş.

Yönetim Temsilcisi tarafından Yönetim Gözden Geçirme Toplantısı Planlanarak Üst Yönetime bildirilmiş ve 14 KASIM 2013 tarihinde Yönetim Gözden Geçirme Toplantısı yapılmıştır.