Kalite ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Çalışmaları

2020 Temmuz ayı itibari ile TS ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi üzerine Bilgi İşlem Daire Başkanlığı koordinatörlüğünde, İdari Mali İşler Daire Başkanlığı, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Personel Daire Başkanlığı, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Öğrenci İşleri Daire Başkanlıklarıyla ortak bir süreç başlatılmıştır. İlk olarak Başkanlığımız bünyesindeki Kalite Yönetim Birimi organizasyon işlemlerini tamamlayarak, dahil olan diğer başkanlıklarda da birim kalite sorumlularının atanması sağlanmış ve çıkarılan yol haritası ile ilgili ilk toplantı 27.07.2020 tarihinde Daire Başkanlarının da katılımı ile Bilgi İşlem Daire Başkanlığı toplantı salonunda yapılmıştır.

Bu süreçte hazırlanacak dokümanlar;

 • Politikalar
 • Prosedürler
 • İş Akışları
 • Talimatlar
 • Organizasyon Şemaları
 • Görev Tanımları
 • Formlar
 • Planlar
 • Fırsat ve Risklerin Belirlenmesi
 • Paydaş Analizleri
 • Kalite Performans İzleme Formları
 • Listelerdir.

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi 22.07.2020 tarihinde çevrimiçi olarak sisteme dahil olan diğer başkanlık katılımcılarıyla birlikte alınmıştır.

Yine ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Dokümantasyon Eğitimi 23.07.2020 tarihinde çevrimiçi olarak sisteme dahil olan diğer başkanlık katılımcılarıyla birlikte alınmıştır.

Dokümantasyon işlemleri devam ederken 03.08.2020 tarihinde Bilgi İşlem Daire Başkanlığı koordinasyonunda İç Tetkikçi Eğitimi çevrim içi olarak alınmış, personellerin iç tetkik sırasında yetkin olmaları amaçlanmıştır.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı bünyesinde yürütülen ISO sertifikasyon süreçleri sonucunda, Başkanlığımız da dahil olarak İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Personel Daire Başkanlığı, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ve Strateji Daire Başkanlığı 29-30.03.2021 tarihinde yapılan TS ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ilk denetimlerini başarı ile tamamlayarak Kalite Yönetim Sistemi ISO 9001 sertifikasını bünyelerine kazandırdılar.

2022 yılı 1. Gözetim denetimi için çalışmalara başlanarak her daire başkanlığı için farkındalık eğitimleri Bilgi İşlem daire başkanlığı Kalite yönetim birimi tarafından planlanarak gerçekleştirilmiştir.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı bünyesinde yürütülen ISO sertifikasyon süreçlerine 2022 yılı için kapsamda genişletilmeye gidilerek ilgili daire başkanlıklarına "Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı" da eklenmiştir.

Başkanlığımız bünyesinde bulunan Kalite Yönetim Birimi sertifikasyon sürecinde Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığına gerekli desteği vererek sürecin işleyişinde aksaklık olmaması adına çalışmalar yapmıştır.

Gerçekleştirilen iç tetkik denetimlerinde majör uygunsuzluk bulunmamakla beraber yapılan Yönetim Gözden Geçirme toplantısından sonra sistemin uygunluğu ve sürekliliğinde bir aksaklı görülmemiş 1. Denetim gözetimi için başvurular Başkanlığımızca yapılmıştır.

Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Personel Daire Başkanlığı, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Strateji Daire Başkanlığı ve Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığının dahil olduğu TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi 1.Gözetim tetkiki 14-15.04.2022 tarihinde başarı ile tamamlanmıştır.

2023 yılı  2. Gözetim Denetimi çalışmalarına başlanmış ve sürekli iyileştirme kontrolleri yapılmaya devam etmektedir. Bununla birlikte Başkanlığımız bünyesine yeni ISO standartları kazandırmak için çalışmalar yapılmaktadır.