ISO 22301:2019 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı olarak sahip olduğumuz ISO 27001 BGYS ve ISO 9001 KYS sertifikaları yanında  ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemleri sertifikalarını da 2022 yılı içerisinde kurum bünyesine kazandırmak için gerekli çalışmalara Kalite Yönetim Birimi tarafından başlanmıştır.

İlk olarak Başkanlığımız personellerine İş Sürekliliği Yönetim Sistemleri hakkında temel bilgilendirme yapmak amacıyla 26 Nisan 2022 tarihinde çevrimiçi eğitim düzenlenmiştir.

Eğitimin amacı

·        İş Sürekliliği Yönetim Sistemleri hakında temel bilgilendirme

·         Başkanlığımızda uygulanmakta olan ISO standartları ile uyumunun sağlanması

·         Dokümantasyonunun nasıl yapılacağı hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlamaktır.

ISO 22301:2019 standarttı; kurumların etkin bir şekilde yönetmesi gereken iş sürekliliği; "bir organizasyonun ürün ve servislerini kesinti olayı sonrasında önceden tanımlanmış kabul edilebilir seviyede sürdürebilme kapasitesidir" şeklinde tanımlanır. Bir başka deyişle, büyük ya da küçük tüm işletmelerin işlerinin aksamasına neden olan kesintilere karşılık vermesini sağlayacak etkinliklerin tümüdür.

ISYS süreç tabanlı bir standart olup kalite veya bilgi güvenliği gibi standartlarla da entegre edilebilir olmasından dolayı Başkanlığımız bünyesinde uygulanmakta olan ISO 27001 ve ISO 9001 KYS sistemlerine entegre edilmesi kararı alınmıştır.

Başkanlığımız Kalite Yönetim Birimi tarafından 08/06/2022 tarihinde sertifikasyon sürecinin kurum personelleri tarafından daha detaylı şekilde kavranmasını sağlamak için yüzyüze eğitim planlanarak gerçekleştirilmiştir.

Kalite Yönetim Birimi tarafından başkanlığımız bünyesinde var olan ISO 27001 BGYS ve ISO 9001 KYS Dokümantasyon çalışmaları var olduğundan ISO 22301 İSYS standardı için ayrı çalışma yapmak yerine bu standartların entegre yapı hale getirilmesi planlanarak tek bir dokümantasyon şekline gidilmesine karar verilmiştir.

Başkanlığımız bünyesindeki standartlar için  hazırlanan dokümantasyon gözden geçirilerek eklenecek olan ISO 22301 İSYS standardının istediği zorunlu olan dokümanlar hazırlanmaya başlanmıştır.

İlk olarak başkanlığımıda uygulanan Kalite politikası ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri Politikaları birleştirilip ,  İSYS ve HYS standartlarınıda kapsar hale getirilerek entegre yönetim sistemi kurulmuştur. 

2022 yılı Ekim ayı içerisinde  ilk belgelendirme denetimine girmek üzere Kalite Yönetim Birimi tarafından Dokümantasyon çalışmaları devam etmektedir.