ISO 20000-1:2018 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı olarak sahip olduğumuz ISO 27001 BGYS ve ISO 9001 KYS sertifikaları yanında ISO 20000-1 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi standardını da 2022 yılı içerisinde kurum bünyesine kazandırmak için Kalite Yönetim Birimi tarafından  gerekli çalışmalara başlanmıştır. 

İlk olarak Başkanlığımız personellerine ISO 20000-1 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi  hakkında bilgi sahibi olmaları amaçlanarak 26 Nisan 2022 tarihinde çevrimiçi eğitim düzenlenmiştir.

Eğitim kısaca

·         Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi nedir?

·         Başkanlığımızın sahip olduğu diğer  ISO standartları ile entegre ederken nelere dikkat etmeliyiz?

·         Dokümantasyonu nasıl olmalı gibi konular yer almaktadır.

ISO 20000-1:2018 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi Standardı, bilgi teknolojileri hizmeti sunan firmaların veya birimlerin iç ve dış paydaşlarının beklentilerini karşılayabilmeleri, durumlarını ve performanslarını sürekli iyileştirme ve geliştirmeleri, ilgili operasyonlarını yönetmelerinde ve hizmet vermelerinde hangi yöntemleri uygulayacakları, nasıl uygulayacakları konularında kılavuzluk eden bir standarttır.  

ISO 20000-1 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi Süreç tabanlı bir standart olup kalite veya bilgi güvenliği gibi standartlarla da entegre edilebilir olmasından dolayı Başkanlığımız bünyesinde uygulanan ISO 27001 ve ISO 9001 KYS sistemlerine entegre edilmesi kararı alınmıştır.

Başkanlığımız Kalite Yönetim Birimi tarafından 07/06/2022 tarihinde sertifikasyon sürecinin kurum personelleri tarafından daha detaylı şekilde kavranmasını sağlamak için yüzyüze eğitim planlanarak gerçekleştirilmiştir.

Başkanlığımız bünyesinde var olan ISO 27001 BGYS ve ISO 9001 KYS Dokümantasyon çalışmaları var olduğundan, alınması planlanan ISO 20000-1 HYS  standardı için tekrar dokümantasyon çalışması yapmak yerine bu standartların entegre hale getirilmesi planlanmış ve  tek bir dokümantasyon şekline gidilmesine karar verilmiştir.Bunun için ilk olarak; Başkanlığımızda uygulanan  Kalite politikası ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri Politikaları birleştirilerek ISO 20000-1 HYS standardını da kapsar hale getirilerek entegre yönetim sistemi kurulmuştur.

Kalite Yönetim Birimi tarafından  ISO 20000-1 HYS standardının istediği ve uygulanması zorunlu olan dokümanlar için gerekli çalışmalar yapılmış ve dokümanlar hazırlanmaya başlanmıştır.  

2022 yılı Ekim ayı içinde ilk belgelendirme sürecine başvuru yapılması planlanmaktadır.