ISO 27001:2017 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

2020 Ocak ayı itibari ile TS ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi üzerine Bilgi işlem daire başkanlığı olarak hazırlıklara başlanmıştır. İlk olarak Başkanlığımız bünyesinde Kalite Yönetim Birimi kurularak TS ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi için yol haritası çıkartılmış ve kurulum süreci başlanmıştır.

Bu süreçte hazırlamış olduğumuz dokümanlar;

 • Kalite El Kitabı
 • Politikalar
 • Prosedürler
 • İş Akışları
 • Talimatlar
 • Organizasyon Şeması
 • Görev Tanımları
 • Uygulanabilirlik Bildirgesi
 • Risk Değerlendirmesi
 • Formlar
 • Planlar
 • Listelerdir.

Dokümantasyon işlemleri tamamlandıktan sonra Bilgi İşlem Daire Başkanlığı personellerine TS ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Eğitimi 20 Nisan 2020 tarihinde çevrimiçi olarak tüm personelin bilgilendirilmesi sağlanmıştır.

22 Nisan 2020 tarihinde yine çevrimiçi olarak Kalite Yönetim Birimi Personellerine TS ISO/IEC 27001 İç Tetkik Eğitimi verilmiş ve bu personellerin iç tetkik sırasında yetkin olmaları amaçlanmıştır.

Belirli aralıklarla Kalite Yönetim Birimi, Başkanlığımızdaki diğer birimler ile koordineli çalışarak hazırlanan dokümanların gözden geçirilmesini ve uygunluğunun kontrol edilmesini sağlamaktadır.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı olarak TS ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin PUKÖ (Planla/Uygula/Kontrol Et/Önlem AL) döngüsünün Planlama ve Uygulama aşamalarını tamamlamış ve Kontrol Et aşaması için İç Denetim hazırlıklarına başlamış bulunmaktayız.

Kalite Yönetim Birimi olarak 22/23 Temmuz 2020 tarihinde ISO 9001 eğitimlerine çevrimiçi katılarak Kalite Yönetim Sistemi hakkında bilgilerinin arttırılması amaçlanmıştır.

ISO / IEC 27001 ve ISO / IEC 27002’nin gizlilik uzantısı olan ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi sertifikasyonun edinilmesinin ardından ISO 27701 yaklaşımı; Privacy Information Management System (PIMS) (Gizlilik Bilgi Yönetim Sistemi) edinilebilmektedir. Birimimiz bu konu üzerinde de çalışmalarını başlatmıştır.

Kalite Toplantıları

Daha inovatif bir üniversite olma hedefiyle ilerleyen Süleyman Demirel Üniversitesi, bu hedefler doğrultusunda sürekli bir çalışma içerisindedir.

12 Şubat 2020 Kalite Toplantısı

5018 Sayılı Kanunun İç Kontrol Standartlarının Öğrenilmesi ve Yaygınlaştırılması amacıyla 12 Şubat 2020 tarihinde tüm Bilgi İşlem Daire Başkanlığı personelimizle toplantı gerçekleştirilmiştir.

 
29 Haziran 2020 27001 Kapsamında PUKÖ Döngüsü Üzerine Kalite Toplantısı
 
Kalite çalışmaları kapsamında uygulanacak olan PUKÖ Döngüsü üzerine çalışma yapılması, döngünün özellikle kontrol et ve önlem al basamaklarının mevcut sisteme entegre edilmesi için ne tür çalışmalar yapılacağı ve birimlerin kalite çalışmalarına verdiği ve vereceği destek konusu ve görev paylaşımı yapılması üzerine toplantı gerçekleştirilmiştir.