Yazılım Geliştirme

Birimin Görevleri:
 
- Üniversitenin ihtiyacı olan yazılımları belirlemek
- Tespit edilen yazılım ihtiyaçları ve Bilgi İşlem Daire Başkanı tarafından kendisine verilen yazılım projelerinin; yazılmasının, düzeltilmesinin ve güncellemelerinin analizi, veritabanı tasarımları ile yazılım kodlamalarını yapmak
- Yazılımların sağlanabilmesi için kullanıcılarla, yazılım çalışanlarıyla ve bölüm yetkilileriyle bilgi paylaşımlarında bulunmak.
- Yazılım için gerekli olan sistem ihtiyaçlarını belirlemek
- Belirlenen yazılım ve sistem ihtiyaçlarının dokümante olmasını sağlamak
- Üniversitenin, yazılım ihtiyaçlarını belirleyerek analiz yapmak
- Yazılımların hızlı ve kesintisiz hizmet vermesi hususunda tedbirlerin alınmasını sağlamak
- Altyapı ve sunucuların iyileştirilmesi hususunda raporlar vermek
- Gerekli eğitimlere katılarak, arşivde toplamak, üniversite içinde kullanılan uygulamalar arasındaki veri aktarımının sorunsuz ve standartlara bağlı olması için gerekli düzenlemeler hazırlanarak uygulamaya geçirilmesini sağlamak
- Projelerde görev alan koordinatörlerden düzenli olarak iş süreci ile ilgili rapor almak
- Projelerde karşılaşılan durumlarla ilgili yetkililerle durum değerlendirmesi yapmak
- Yazılım için ihtiyaç duyulan tasarımları belirlemek, tasarımla ilgili dokümanları hazırlamak ve planlanan tasarımların gerçekleşmesini sağlamak
- İhtiyaç duyulan yazılımlar ve projeler için gerekli kodların yazımlarının ve düzeltilmesinin kontrollerini gerçekleştirmek
- Yazılımlar için gerekli teknik donanımları hazırlatmak.
- Yürüttüğü yazılımları test etmek
- Yazılımlar için gerekli eğitim dokümanlarının hazırlanmasına yardımcı olmak
- Eğitim gerektiğinde; eğitim için gerekli bilgilendirmeyi yapmak
 
 
Birim Projeleri:
 
- BAP  (BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ)
- OİBS / UBS
- EBYS (ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ)
- PBS  (PERSONEL BİLGİ SİSTEMİ)
- GÖLCÜK (ENSTİTÜLER ÖĞRENCİ İŞLERİ BİLGİ SİSTEMİ)
- MBS (MEZUN BİLGİ SİSTEMİ)
- ENVANTER
- SDU MOBİL
- E-SATIŞ
- SEMPER (SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ PERSONEL SİSTEMİ)
- SİPARİŞ OTOMASYONU
- KARTLI GEÇİŞ SİSTEMİ
- YEMEKHANE SİSTEMİ
- HAVUZ OTOMASYONU
- ONLINE ÖDEME SİSTEMİ
- TALEP TAKİP SİSTEMİ
 
WEB Geliştirme Birimi Görevleri:
 
- Güncel iş takibinin yapılması ve çalışma takviminin akışını sağlamak.
- Yapılması planlanan web sayfaları ile ilgili sistem ihtiyaçlarını belirlemek akış şeması, analiz ve tasarım dokümanlarını hazırlamak
- Web sayfalarıyla ilgili kullanıcı ihtiyaçlarını anlamak için süreç sahipleriyle, kullanıcılarla, bölüm yetkilileriyle konuşmak ve birlikte çalışmak, mevcut süreçleri incelemek
- Web sayfaları için gerekli kodları yazmak veya düzeltmek, İhtiyaç duyulan tasarımları gerçekleştirmek
- Uygulama için oluşturulan veritabanlarını yönetmek,
- Gerekli eğitim dokümanlarını hazırlamak ve kullanıcılara eğitim vermek
- Talepler ve mevzuat doğrultusunda güncellemeler yapmak
- Ortak yürütülen projelerde proje çalışmasını ortak çalışma sunucusuna göndermek, paylaşmak ve ekip çalışması yapmak
- Yeni teknolojileri takip ederek mevcut yazılım ve donanım altyapısına yenilikler eklemek ve iyileştirmeler için araştırmalar yapmak, üstlerine önerilerde bulunmak
- Belirtilen görevlerle ilgili olarak yaptığı çalışmalar ve faaliyetler konusunda bilgi vermek ve ortaya çıkan sorunları yöneticisine rapor etmek.
- Görevlendirildiği komisyon faaliyetlerini yürütmek
- Kendisine verilen görevleri zamanında, eksiksiz, işgücü, zaman ve malzeme tasarrufu sağlayacak şekilde yerine getirmek.
- Görevleriyle ilgili evrak, taşınır ve taşınmaz malları korumak, saklamak ve doğru şekilde kullanmak
- Yönetilen sistemler, projeler ve altyapı üzerindeki bilgilerin gizliliğini ve güvenliğini sağlamak
- Bağlı olduğu proses ile üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer işleri ve işlemleri yapmak.
 
Birim Projeleri:
 
- ÜNİVERSİTE KURUMSAL WEB SİTESİ
- ÜNİVERSİTE BİRİMLERİ WEB SİTESİ
- SDU ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ KURUMSAL WEB SİTESİ
- SDU ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ PERSONEL WEB SİTESİ
- ETKİNLİK WEB SİTESİ
 
 
 
 
 
 
 
 


 

 

Yayın Tarihi: 17/05/2011
Okunma Sayısı: 26001