12 Nisan İnternet Haftası


Türkiye de ilk geniş alan ağının, 1986 yılında tesis edilen EARN (European Academic and Research Network)/BITNET (Because It's Time Network) bağlantılı TÜVEKA (Türkiye Üniversiteler ve Araştırma Kurumları Ağı) olduğunu görüyoruz. İlerleyen yıllarda bu ağın hat kapasitesitelerinin yetersiz kalması ve teknolojik açıdan ihtiyaçlara cevap verememeye başlaması üzerine, 1991 yılı sonlarına doğru ODTÜ ve TÜBİTAK, Internet teknolojilerini kullanan yeni bir ağın tesis edilmesi yönünde bir proje başlatılıyor. Bu çerçevede ilk deneysel bağlantı 1992 yılının Ekim ayında X.25 üzerinden Hollanda'ya kurulmuş olmasına karşın yüksek maliyet ve genel kullanıma açılması önündeki sorunların çözümlenmesi ancak 1993 yılında olmuştur.12 Nisan 1993'de PTT'den sağlanan 64Kbps kapasiteli kiralık hat ile, ODTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı sistem salonundaki yönlendiriciler kullanılarak, ABD'de NSFNet (National Science Foundation Network)'e ilk Internet bağlantısı gerçekleştiriliyor . Bu nedenle 12 Nisan Türkiye’de internetin doğum günü olarak kabul edilmekte ve 1998’den bu yana 12 Nisan’ı içeren hafta “İnternet Haftası” olarak kutlanmaktadır.

 

1996 yılında, TÜBİTAK bünyesinde kurulan ULAKBİM (Ulusal Akademik Bilgi Merkezi)'in, Ulusal Akademik Araştırma Ağı'nı (ULAKNET) tesis etmesini takiben, ODTÜ üzerinden çıkış yapan üniversite ve araştırma kurumlarının bağlantıları, bu tarihten itibaren kademeli olarak ULAKNET'e aktarılmıştır.  

 

Türkiye'de üniversitelerin başını çektiği internet, ODTÜ'nün ardından 1994-96 yılları arasında Bilkent, Boğaziçi, Ege ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nde de hayata geçti. İnternet'in Türkiye’de ticari kuruluşlarda kullanılması süreci, 1994 yılında T.C.Merkez Bankası ile başladı ancak diğer kuruluşlar ve hane halkları gibi geniş kitlelere ulaşması 1996 yılı sonunda mümkün olmuştur.

Internet teknolojilerinin kullanıldığı ağ yapılarının; üretilen bilginin paylaşılmasında, yaygınlaşmasında, eğitim ve araştırma faaliyetlerinde çok önemli bir olanak olduğu bilinmektedir. 1993 yılında 64Kbit kapasite ile kurulan Türkiye'nin ilk Internet çıkış noktasının bağlantı kapasitesi, günümüz ağ teknolojilerinin “gigabit” lerle ifade edilen bağlantı kapasiteleri ile karşılaştırıldığında, iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişim gözlenebilmektedir. Kablolu iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişimin yanısıra, 3.kuşak (3G) iletişim teknolojileri, mobil Internet bağlantılarını ve bu bağlantılar üzerinden ses, video ve multimedia aktarımını olanaklı hale getirmekte; halen kullanılmakta olan IPV4 (Internet Protocol Version 4) adresleme protokolunun bir alternatifini oluşturan IPV6 (Internet Protokol Version 6) ile daha fazla sayıda cihazın Internet üzerinde adreslenebilmesi mümkün olabilmektedir. 

İnternet Haftası toplumda internet kültürünü yaymak, internet bilincini yaratmak, interneti tanıtmak, büyütmek, yeni projeler başlatmak, sorunları ve çözüm yollarını tartışmak, kısaca interneti Türkiye gündemine yerleştirmeyi amaçlamaktadır. Türkiye internetinin gündemindeki sorunları tartışmak, özellikle yönetim, yasal düzenlemeler, serbestleşme, internet ve telekom sektörünün gelişimi, iş yaşamı, eğitim, kültür ve demokrasi boyutlarını gündeme getirmek; bireysel güvenlik, internetin güvenli kullanımı, mahremiyet, bilgi güvenliği, sosyal ağlar, ve bilgi toplumu kavramlarıyla tüm toplumu tanıştırmak, Internet Haftası’nın amaçlarıdır.  

Yayın Tarihi: 15/04/2024
Okunma Sayısı: 329