İK Başvuru E-İmza Süreçleri

İK Başvuru Öğretim Üyesi Juri Değerlendirme ve E İmza İşlemleri

 

İK Başvuru Komisyon Değerlendirme ve E-İmza İşlemleri

 

İK Başvuru Öğretim Elemanı Juri Değerlendirme ve E-İmza İşlemleri