Bilişim Altyapısı

Üniversitemiz veri merkezleri planlanırken belirtildiği üzere Tier ve ISO 22301 standartları göz önünde bulundurularak oluşturulmuştur. Tier4 2N+1 yapının oluşturulması için yerleşke içerisinde 2 ayrı alan seçilerek öncelikle 2N yapısının sağlanması planlanmıştır. Bu plana ek olarak her bir nokta için N+1 yapılanması da uygulanmış ve 2N+1 şeklinde düzenleme yapılmıştır. Bu Plan kapsamında, Süleyman Demirel Üniversitesi Doğu ve Batı yerleşkelerindeki iki ayrı veri merkezleri N+1 yedekli olacak şekilde kurulmuştur. Veri merkezleri arasında 96 core single mode fiber kablo uygulanmıştır. Üçüncü lokasyon, farklı bir şehirde yer alan FKM uygulaması da tamamlanarak resimdeki yapı oluşturulmuştur.

 

Süleyman Demirel Üniversitesi Bilişim Altyapısı

 

Bu yapının oluşturulması üzerine kampüs ağı içerisindeki trafiğin en üst düzeyde ve verimli kullanılabilmesi amacı ile dağıtım noktaları ve omurga anahtarlama cihazları arası hatlar 40 Gbps’ye çıkarılmaya devam edilmektedir.