Ağ ve Sistem Yönetimi

Birimin Görevleri:
 
Ağ Yönetim:
 
- Kampüs ağ altyapısının fiziksel kurulumunun sağlanması, işletilmesi, düzenlenmesi ve bakımının yapılması ile ilgili çalışmalar yapmak.
- Ağda kullanılacak aktif/pasif cihazların belirlemek, yeni servisler ilave edilebilmesi için gereken sistem altyapısını tasarlamak, geliştirmek ve entegrasyonunun yürütmek.
- Merkezi ağ yönetimin sağlıklı uygulanabilmesi için gerekli donanım ve yazılım altyapısının oluşturulması, mevcut aktif cihazların yazılım versiyonlarının tespiti ve güncellemesini sağlamak.
- İnternet kullanım trafiğinin merkezi sistemde sürekli gözlemlenmesi, hataların analiz edilip raporlanması, aktif cihazların performans takibi ile problemli noktalara operasyon yapılarak dinamikliği sağlamak.
- Üniversite içinde var olan ve yeni kurulan birimlere internet ve ağ bağlantıları kurulması, oluşan arızalara yerinde ve zamanında müdahale edilmesi ve sorunların çözümüne yardımcı olunması ile ilgili düzenlemeler yapmak.
- Kampüslere yeterli hız ve bant genişliğinde, kesintisiz internet erişiminin sağlanmasını, sanal ağlar oluşturularak internet trafiğinin optimize edilmesini sağlamak.
- IP adreslerinin organizasyonu yapmak.
- Ağ güvenliğini sağlamak.
- Kampüs Ağ topolojisinin çıkartılmasını sağlamak.
- Hizmet içi periyodik eğitimlerle birim çalışanlarının ve son kullanıcıların kullandıkları sistemde neyi nasıl yapmaları gerektiği hakkında bilinçlendirmek.
- Yeni teknolojileri takip ederek mevcut altyapıya yenilikler ekleme konusunda araştırmalar yapılmasını sağlamak.
 
Sistem Yönetim:
 
- DNS (Alan adı ) yönetimini yapmak.
- E-posta hesaplarını sağlamak.
- Firewall politikalarının belirlenmesini ve yönetimini yapmak.
- E-posta listelerinin oluşturulmasını sağlamak.
- Atak tespit ve önleme sistemlerinin yönetimini yapmak.
- E-posta sistemi yönetimi, koruma politikalarının belirlenmesini ve uygulanmasını sağlamak. 
- Kullanıcı kimlik doğrulama ve diğer güvenlik politikalarını belirlemek ve uygulamak.
- Sistem sunucularının yönetimi, sistem güvenlik politikalarının belirlenmesi ve uygulamasını yapmak.
 
 
Yayın Tarihi: 20/02/2012
Okunma Sayısı: 25460