Hakkımızda

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, üniversitemizin personel ve öğrencilerinin, gelişen bilgi ve iletişim teknolojilerini en üst seviyede kullanmalarını sağlama görevlerini yerine getirmektedir.Bilgi İşlem Daire Başkanlığı bilişim alanında; Yazılım Geliştirme, Ağ ve Sistem Yönetimi, Teknik Hizmetler, İdari Hizmetler ve Kalite birimlerini bünyesinde bulundurarak; vizyon, misyon ve stratejisine uygun olarak teknolojik gelişmeleri takip ederek, sistem, yazılım, web, network ve donanım alanlarında bilgi işlemin alt yapısının oluşturulması; eğitim, öğretim ve araştırmalara destek sağlanması; üniversitemizin ihtiyaç duyacağı diğer bilgi işlem hizmetlerinin eksiksiz yerine getirilmesini sağlamaktadır.Öğrenci odaklı bir üniversite olan Süleyman Demirel Üniversitesi'nin bir birimi olan Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tüm teknolojik alt yapısıyla 7/24 öğrencilerin hizmetindedir.

Sayısal Veriler

Çağrı Merkezi Sayısal Verileri

Global Standartlar - ISO Sertifikasyonları

ISO 9001 Kalite
Yönetim Sistemi
ISO 20000 Bilgi Teknolojileri Hizmeti
Yönetim Sistemi
ISO 27001 Bilgi Güvenliği
Yönetim Sistemi
ISO 22301 İş Sürekliliği
Yönetim Sistemi