23 Nisan 2017 Pazar

Yazılım Geliştirme Şube Müdürlüğü

17018 defa okundu

Birimin Görevleri:

- Üniversitenin ihtiyacı olan yazılımları belirlemek
- Tespit edilen yazılım ihtiyaçları ve Bilgi İşlem Daire Başkanı tarafından kendisine verilen yazılım projelerinin; yazılmasının, düzeltilmesinin ve güncellemelerinin analizi, veritabanı tasarımları ile yazılım kodlamalarını yapmak
- Yazılımların sağlanabilmesi için kullanıcılarla, yazılım çalışanlarıyla ve bölüm yetkilileriyle bilgi paylaşımlarında bulunmak.
- Yazılım için gerekli olan sistem ihtiyaçlarını belirlemek
- Belirlenen yazılım ve sistem ihtiyaçlarının dokümante olmasını sağlamak
- Üniversitenin, yazılım ihtiyaçlarını belirleyerek analiz yapmak
- Yazılımların hızlı ve kesintisiz hizmet vermesi hususunda tedbirlerin alınmasını sağlamak
- Altyapı ve sunucuların iyileştirilmesi hususunda raporlar vermek
- Gerekli eğitimlere katılarak, arşivde toplamak, üniversite içinde kullanılan uygulamalar arasındaki veri aktarımının sorunsuz ve standartlara bağlı olması için gerekli düzenlemeler hazırlanarak uygulamaya geçirilmesini sağlamak
- Projelerde görev alan koordinatörlerden düzenli olarak iş süreci ile ilgili rapor almak
- Projelerde karşılaşılan durumlarla ilgili yetkililerle durum değerlendirmesi yapmak
- Yazılım için ihtiyaç duyulan tasarımları belirlemek, tasarımla ilgili dokümanları hazırlamak ve planlanan tasarımların gerçekleşmesini sağlamak
- İhtiyaç duyulan yazılımlar ve projeler için gerekli kodların yazımlarının ve düzeltilmesinin kontrollerini gerçekleştirmek
- Yazılımlar için gerekli teknik donanımları hazırlatmak.
- Yürüttüğü yazılımları test etmek
- Yazılımlar için gerekli eğitim dokümanlarının hazırlanmasına yardımcı olmak
- Eğitim gerektiğinde; eğitim için gerekli bilgilendirmeyi yapmak


Birim Projeler:

- BAP
- OİBS / UBS
- SEBİS
- EVRAK
- PERSONEL
- ENVANTER
- MOBİL UYGULAMALAR
- E-SATIŞ
- YBEM