Bilgi İşlem Daire Başkanlığı “ISO20000-1:2018 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi” ve “ISO22301:2019 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi” Temel Eğitimini Aldı

ISO 20000-1:2018 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi Standardı, bilgi teknolojileri hizmeti sunan firmaların veya birimlerin iç ve dış paydaşlarının beklentilerini karşılayabilmeleri, durumlarını ve performanslarını sürekli iyileştirme ve geliştirmeleri, ilgili operasyonlarını yönetmelerinde ve hizmet vermelerinde hangi yöntemleri uygulayacakları, nasıl uygulayacakları konularında kılavuzluk eden bir standarttır. ISO 22301:2019 standarttı; kurumların etkin bir şekilde yönetmesi gereken iş sürekliliği; "bir organizasyonun ürün ve servislerini kesinti olayı sonrasında önceden tanımlanmış kabul edilebilir seviyede sürdürebilme kapasitesidir" şeklinde tanımlanır. Bir başka deyişle, büyük ya da küçük tüm işletmelerin işlerinin aksamasına neden olan kesintilere karşılık vermesini sağlayacak etkinliklerin tümüdür.

Bu standartların Bilgi İşlem Daire Başkanlığımıza kazandırılması için gerekli çalışmalar başlamış olup, ilk olarak daire başkanlığı personeli standartların temel eğitimine katılmış ve süreçler başlamıştır.

ISO20000-1:2018 ve ISO22301:2019 süreç tabanlı standartlar olup, Bilgi İşlem Daire Başkanlığımızın sahip olduğu ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi gibi standartlarla da bütünleşmiş bir şekilde uygulanarak daire başkanlığımızın sunmuş olduğu hizmet süreçlerinde güvenlik, iyileştirme ve erişilebilirlikte artış sağlaması planlanmaktadır.

Yayın Tarihi: 29/04/2022
Okunma Sayısı: 830