Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ISO 27001:2017 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Politikasını Aldı

Bilgi İşlem Daire Başkanlığımız 12.10.2020 tarihinde yapılan TS ISO/IEC 27001:2017 denetimi başarı ile tamamlayarak Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ISO 27001 sertifikası aldı.

Bilgi işlem Daire Başkanlığı, Bilgli Güvenliği Yönetim sistemi Politikası:

TS ISO/IEC 27001:2017 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemin ana teması; Süleyman Demirel Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Bilişim Hizmetlerinde; insan, alt yapı, yazılım, donanım, öğrenci bilgileri, kuruluş bilgileri, üçüncü şahıslara ait bilgiler ve finansal kaynaklar içerisinde bilgi güvenliği yönetiminin sağlandığını göstermek, risk yönetimini güvence altına almak, bilgi güvenliği yönetimi süreç performansını ölçmek ve bilgi güvenliği ile ilgili konularda üçüncü taraflarla olan ilişkilerin düzenlenmesini sağlamaktır.

BGYS TS ISO/IEC 27001:2017 Belgesi kapsamı:

BİDB bünyesinde bulunan tüm yazılımlar, kurumsal iş süreçleri bazında tüm donanım ve yazılımlar, tüm sunucu ve sistem odası elemanları ve son kullanıcı bilgisayarları ile bunlara ait destek bakım hizmetindeki tüm fiziksel ve elektronik bilgi varlıkları.

Yayın Tarihi: 06/11/2020
Okunma Sayısı: 3864