Kalite Yönetim Birimi

 • Daire Başkanlığında çalışan birimlerin ilgili faaliyetlerini koordine eder.
 • ISO Standartlarını takip ederek, Kalite Yönetim Sisteminin yapılanmasını sağlamak
 • İlgili birimler ile doküman hazırlamak, revizyon yapmak, yayınlamak, kaydetmek ve dağıtım yapmak
 • Kalite iç denetim planını hazırlamak ve denetimlerin yapılmasını sağlamak,
 • Kalite sorumlularının ve iç denetçilerin eğitim almalarını sağlamak,
 • Süreç sorumluları ve çalışanlara Kalite Yönetim Sistemleri ile ilgili eğitim verilmesini temin etmek,
 • Yönetim Gözden Geçirme toplantısı için girdileri hazırlamak, toplantının yapılması, alınan kararların yazılması ve birimlere dağıtımını yapmak,
 • Kalite hedeflerinin belirlenmesini ve hedef bazlı performans ölçümlerinin yapılmasını sağlamak,
 • Süreçlerin performanslarının ölçülmesi ile ilgili gerekli çalışmaları yapmak.
 • Düzenleyici ve önleyici faaliyet belgelerini oluşturmak,
 • Birimler ile beraber risk analizlerini hazırlamak,
 • Kurum Kalite Politikalarına uymak ve yürütülmesini sağlamak
Yayın Tarihi: 28/01/2021
Okunma Sayısı: 123